Cart 0

Program Pengurusan Tingkah Laku Kanak-Kanak Berkeperluan Khas

RM90.00 MYR

Pengurusan tingkah laku merupakan aspek penting dalam pendidikan khas yang setakat ini kurang diberi perhatian yang sewajarnya. Buku Program Pengurusan Tingkah Laku Kanak-Kanak Berkeperluan Khas mengandungi himpunan strategi untuk meningkatkan tingkah laku positif kanak-kanak berkeperluan khas. Program pengurusan tingkah laku ini adalah hasil usaha kolaboratif panel pakar bidang pendidikan khas serta pakar bidang keperluan khas klinikal. Strategi-strategi yang dipersembahkan dalam program pengurusan tingkah laku ini adalah berasaskan prinsip behaviorisme, pembelajaran sosial dan kognitif-behavioral. Di samping teori, langkah pelaksanaan yang merangkumi langkah penyediaan bahan dan langkah implementasi dijelaskan. Program pengurusan tingkah laku ini sesuai diaplikasi di dalam kelas pendidikan khas, kelas inklusif, persekitaran terapi klinikal serta di rumah. Penyelidikan kajian lapangan telah dilaksanakan untuk menentukan kesesuaian dan keberkesanan strategi ini di dalam kelas pendidikan khas. Ibu bapa, keluarga, pengamal pendidikan khas seperti guru serta pengamal kesihatan seperti ahli psikologi merupakan sasaran pembaca buku ini. Buku ini juga sesuai digunakan sebagai buku teks akademik untuk pengajian peringkat ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang pendidikan khas. Pihak pengarang berharap agar buku ini boleh memanfaatkan semua anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas.

Bab 1: Pengenalan
Bab 2: Kanak-Kanak Berkeperluan Khas dan Ciri-Ciri Tingkah Laku
Bab 3: Prinsip Pengubahsuaian Tingkah Laku
Bab 4: Strategi Pencegahan
Bab 5: Strategi Peneguhan Positif
Bab 6: Strategi Pengurangan Tingkah Laku Tidak Wajar (Hukuman Ringan)
Bab 7: Strategi Pengurusan Tingkah Laku yang Lebih Teruk
Bab 8: Strategi Membina Kemahiran untuk Membuat Tugasan Secara Berdikari
Bab 9: Pengurusan Tingkah Laku Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Sosial
Bab 10: Pengurusan Tingkah Laku Berasaskan Pendekatan Kognitif Behavioral
Bab 11: Perancangan dan Pelaksanaan Program Pengurusan Tingkah Laku
Bab 12: Penutup

 

Lee Lay Wah, Silvianne Bonadei, Lynne Yong, Melissa Chua
Penerbit USM
2016
141 mukasurat (hitam putih dan berwarna)


* Promosi
* Promosi
* Promosi
* RM90
* Penghantaran Percuma